คำขวัญประจำโรงเรียน เรียนดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 
ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลทั่วไป
  • นโยบายการบริหาร
  • โครงสร้างหลักสูตร
  • ระเบียบโรงเรียน
  • งานทะเบียนและวัดผล
  • ปฎิทินกิจกรรม
  • เพลงมาร์ชโรงเรียน
  • ผลงานครู
  • ผลงานนักเรียน
  • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
*****
ข้อมูลบุคลากร
*****
ข้อมูลภาพกิจกรรม
*****
ข้อมูลอาคารสถานที่
*****
*****
*****
 
 
สแกนที่นี่เพื่อเข้าเว็บไซต์
มือถือสแกนเพื่อเข้าเว็บไซต์
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
 
 
 
 
17 พ.ค.62 ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2562เทอม1
 
 
 
     
   
  12 พ.ค.62
รับโล่รางวัลสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
27 มี.ค.62
งานบัณฑิตน้อย
11 มี.ค.2562
ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนอง
สรภัญญะประเภทหญิงล้วน
6 มี.ค.2562
สอบสมรรถนะป.3,ป.6,ม.3
25 ก.พ. 62
โครงการส่งเสริมกระบวนการ
การเรียนรู้
ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา
     
27-29 มี.ค.62
ดูงานจันทบุร
27 มี.ค.62
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุร
22 มี.ค.62
บวงสรวงศาลพระพรหมและเจ้าท
6-7 มี.ค.62
นิเทศครูผู้ช่วย
21-22 ก.พ.62
ประเมิมโรงเรียนจาก ส.ม.ศ
1 ก.พ.62
งานต้อนรับผู้อำนวยการ
ดร.สรรนภา แน่นหนา
     
27 มี.ค.62
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
27 มี.ค.62
นักเรียนไปรับทุนการศึกษา
จากผู้ใหญ่ใจด
27 มี.ค.62
ทำหมันลิง
19 มี.ค.62
ประชุมไตรภาคี 4 ฝ่าย
14 มี.ค.62
งานไหว้ศาลเจ้าพ่อแขก
14 มี.ค.62
งานวันเกิดคุณสมนวล คุณปลื้ม
     
     
     
 
ดร.สรรนภา แน่นหนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
นายจามรฤทธิ์ วิรัตน์เกษม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด

free counters for websites
 
 
 
 
 
 
 
     
Topcontent
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Watkhaochoengtientaypharam School , Chonburi Provincial Administration Organization

เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038-286077 , E-Mail : kctschool@khaochoengtien.ac.th